07 december 2006

Scholieren leren niet goed spellen en rekenen


Scholieren van basis- en middelbaaronderwijs leren niet meer hoe ze fatsoenlijk moeten spellen en rekenen. Hierdoor krijgen veel scholieren een achterstand op de vervolgopleidingen. Aangezien diezelfde vervolgopleidingen er vanuit gaan dat de basis op al de basisschool is geleerd worden de studenten nooit meer bijgespijkerd. Resultaat: afgestudeerden die niet meer weten hoe ze moeten rekenen en spellen. Gedoemd om te mislukken dus. Gelukkig gaat de Onderwijsraad ervoor zorgen dat de levens van deze arme zielen alsnog gered worden. Amendt.

Geen opmerkingen: