29 januari 2007

Om te huilen.


Slecht justitieel onderzoek, gebrek aan vrijheid van meningsuiting of erger, marteling en dwangarbeid. Turkije is vorig jaar het vaakst veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Turkije voert een lijst aan van in totaal 46 landen die in 2006 op de vingers zijn getikt door het Hof in Straatsburg. Meer dan driehonderd keer stelde het Hof een schending van de mensenrechten vast in het land dat lid wil worden van de Europese Unie. In totaal gebeurde dat meer dan veertienhonderd keer.

Bron: elsevier.nl

Geen opmerkingen: