08 februari 2007

Assalamoe `alaykum Jan Peter en Marja!


Een groep CDA-leden heeft er in een brief aan partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt op aangedrongen bij formateur Jan Peter Balkenende te pleiten voor minstens één islamitische CDA-minister of -staatssecretaris.

Bron: www.elsevier.nl

Geen opmerkingen: