06 februari 2007

Gedetineerden hebben altijd recht op 1 telefoontje


Het is niet de bedoeling dat gevangenen een riante studietoelage ontvangen. Een maas in de wet die dat mogelijk maakt, wordt daarom snel gedicht. Die toezegging deed staatssecretaris Bruno Bruins van Onderwijs dinsdag in de Tweede Kamer.
"Dat gedetineerden een studie volgen, is prima. Maar het is gek als de overheid tweemaal opdraait voor de kosten van levensonderhoud", aldus de staatssecretaris (NU.nl).

Dus voor alle toekomstig gedetineerden die tussen nu en morgen in het gevang komen, 0900-IBGROEP en je gegevens over je woonsituatie wijzigen.

Geen opmerkingen: